uprawnienia nr 9219 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

w zakresie:

 geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne,

 rozgraniczenia, podziały i szacowanie gruntów oraz sporządzanie dokumentacji do

 celów prawnych.


© 2009 Projekt i wykonanie Redprojekt.pl Wszelkie prawa zastrzeżone